Sykepenger – Arbeidsavklaringspenger – Uføretrygd – Dagpenger

Trygderett/NAV

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, og har mennesker i alle aldersgrupper og livssituasjoner som brukere. Typiske ytelser fra NAV er foreldrepenger, dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Andre vanlige NAV-ytelser er hjelpestønad og overgangsstønad. Har du en yrkesskade, gjelder for eksempel egne regler om utmåling av uføretrygd, og rett til menerstatning.

En rekke spørsmål og problemstillinger kan oppstå i forbindelse med tilståelse og utmåling av de ulike ytelsene fra NAV. Advokatfirmaet Tønset AS kan gi deg som bruker nyttig veiledning om dine rettigheter. Dersom du har fått avslag på en NAV-søknad, kan det være særlig viktig å kontakte oss for å få vurdert om det kan være grunnlag for klage på avgjørelsen. Dersom NAV omgjør vedtaket til din fordel, har du som hovedregel krav på å få dekket dine utgifter til juridisk bistand av NAV.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer