Nina Oskarsson

Senioradvokat

Nina Oskarsson begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS i 2013. Hun har en master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om bevisverdien av dommeravhør av barn. Hun spesialiserte seg innenfor barnerett og barnevernrett. Ved siden av studiet har Nina arbeidet med juridiske problemstillinger i Statens jernbanetilsyn.

Nina arbeider hovedsakelig med barnerett, barnevernrett, arv og familie, trygderett/NAV, og påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat.

Språk: Engelsk og spansk

Personalia

Født: 1983
Mobil: 938 95 788
E-post: nina@tonset.no

Utdanning

2013  Master i Rettsvitenskap
2006  Bachelor i Kultur- og samfunnsfag

Arbeidserfaring

2020 –                     Senioradvokat i Advokatfirmaet Tønset AS
2016 – 2020           Advokat i Advokatfirmaet Tønset AS
2013 – 2015           Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS
2012 – 2013           Førstekonsulent i Statens jernbanetilsyn

Arbeidsområder