Mangler – Eiendomstvister – Nabotvister

Fast eiendom

Advokatfirmaet Tønset AS bistår i tvister rundt fast eiendom, enten det er snakk om mangel eller forsinkelse etter reglene i avhendingsloven eller bustadoppføringsloven. Kjøper kan ha krav på retting, prisavslag, erstatning, eller ved mer graverende tilfeller, heving av kjøpekontrakten. Advokatutgifter ved bolig- eller eiendomstvister dekkes ofte av rettshjelpsforsikringen.

Advokatfirmaet Tønset AS bistår også ved arv av fast eiendom, enten det er bolig eller fritidseiendom. Vi er behjelpelig med selve overdragelsen og det øvrige booppgjøret.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer