Fast eiendom 2018-01-17T16:23:26+00:00

Oppgjørsmegling – Mangler – Eiendomstvister – Nabotvister

Fast eiendom

Ved kjøp og salg av bolig, er store verdier involvert. Det er derfor viktig at prosessen går riktig for seg. Advokatfirmaet Tønset AS bistår gjennom oppgjørsmegling ved kjøp og salg av fast eiendom. Vi sørger for at alle elementene i salgsprosessen, som blant annet utforming av kjøpekontrakt, tinglysning av skjøte, samt det økonomiske oppgjøret mellom partene, blir håndtert på en profesjonell og riktig måte. Vi tilbyr fastpris for oppgjørsmegling.

Advokatfirmaet Tønset AS bistår i tvister rundt fast eiendom, enten det er snakk om mangel eller forsinkelse etter reglene i avhendingsloven eller bustadoppføringsloven. Kjøper kan ha krav på retting, prisavslag, erstatning, eller ved mer graverende tilfeller, heving av kjøpekontrakten. Advokatutgifter ved bolig- eller eiendomstvister dekkes ofte av rettshjelpsforsikringen.

Advokatfirmaet Tønset AS bistår også ved arv av fast eiendom, enten det er bolig eller fritidseiendom. Vi er behjelpelig med selve overdragelsen og det øvrige booppgjøret.

Vi bistår videre med oppgjørsmegling ved salg av fast eiendom. Dersom du ønsker å stå for salget selv, eller allerede har en kjøper, kan vi forestår alt nødvendig papirarbeid, samt selve det økonomiske oppgjøret. Advokatfirmaet Tønset AS tilbyr fastpris på kr 14 900 inkl mva for oppgjørsmegling. Offentlige pålagte gebyrer kommer i tillegg.

Våre advokater

Lene Tønset

Les mer