Mangler – Eiendomstvister – Nabotvister

Fast eiendom

Advokatfirmaet Tønset AS bistår i tvister rundt fast eiendom, enten det er snakk om mangel eller forsinkelse etter reglene i avhendingsloven eller bustadoppføringsloven. Kjøper kan ha krav på retting, prisavslag, erstatning, eller ved mer graverende tilfeller, heving av kjøpekontrakten. Advokatutgifter ved bolig- eller eiendomstvister dekkes ofte av rettshjelpsforsikringen.

Advokatfirmaet Tønset AS bistår også ved arv av fast eiendom, enten det er bolig eller fritidseiendom. Vi er behjelpelig med selve overdragelsen og det øvrige booppgjøret.

Våre advokater

Lene Tønset

Les mer

Camilla Myhrer Abrahamsen

Les mer

Ruth Nying Frøland

Les mer