Lene Tønset

Advokat/partner

Lene Tønset har siden 2003 hatt sitt hovedarbeidsområde innen erstatnings- og forsikringsrett på vegne av skadelidte etter trafikkulykker, yrkesskader, pasientskader og fritidsskader mot forsikringsselskaper og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda. Hun har også bred erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Det samme gjelder innen arverett og familierett, der hun i en årrekke har bistått klienter med testamenter, dødsboskifte og uskifte, samt opprettelse av samlivsavtaler, ektepakter, fremtidsfullmakter og rådgitt ved foreldretvister og samlivsbrudd/ektefelleskifte.

Språk: Engelsk.

Personalia

Født: 1974
Mobil: 926 02 401
E-post: lene@tonset.no

Utdanning

2004  Advokatbevilling
2002  Can.jur. Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2012 –                       Advokat/eier i Advokatfirmaet Tønset AS
2006 – 2011             Advokat i Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS
2005                          Dommerfullmektig i Nes tingrett
2003 – 2004             Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Owe Halvorsen & Co AS
2002 – 2003             Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS

Verv

2022 –                       Fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og                                                   Eidsivating lagmannsrett

Arbeidsområder