Oppsigelse – avskjed – arbeidsavtale – arbeidskonflikter

Arbeidsrett

Advokatene i Advokatfirmaet Tønset AS kan gi deg råd i forbindelse med nyansettelse, som for eksempel hva en arbeidsavtale bør inneholde, og hva den ikke kan inneholde, reglene om prøvetid, fast- eller midlertidig ansettelse, eller om du skal være oppdragstaker. Videre kan vi bistå deg i forbindelse med oppsigelse og avskjed, hvilke krav som gjelder i slike situasjoner, samt hjelpe deg med lønnskrav og erstatning/oppreisning.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer