Ektepakt – Samlivsavtale – Skilsmisseoppgjør – Samlivsbrudd

Familierett

Ekteskapsinngåelse har stor økonomisk betydning for ektefellene, uavhengig av om ekteskapet varer livet ut, eller oppløses ved separasjon eller skilsmisse. Det samme kan gjelde for samboere, særlig om de har verdier i sameie. Advokatfirmaet Tønset AS, råder sine klienter å være bevisste de økonomiske konsekvenser som ekteskap og samboerskap kan medføre.

Våre advokater gir råd i forbindelse med ektefellers og samboeres økonomiske forhold, enten det gjelder sameie, felleseie, skjevdeling eller særeie. Vi bistår gjerne med utforming av samboeravtale eller ektepakt.

Ved separasjon eller skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av formue og gjeld mellom ektefellene. De faktiske forhold må kartlegges, gjeld og formue verdsettes og fordeles mellom ektefellene etter det formuesforhold ektefellene hadde. Enten det er snakk om privat eller offentlig skifte, kan våre advokater bistå i forbindelse med skilsmisseoppgjøret. Det samme gjelder ved økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd mellom samboere.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer