Erstatningsutmåling – Yrkesskade – Trafikkskade – Pasientskade

Personskadeerstatning

Er du eller en av dine nærmeste blitt påført en personskade? Det kan være snakk om trafikkskade, yrkesskade, yrkessykdom, pasientskade eller fritidsskade. Tap av forsørger inngår også i personskadeerstatningen.

Erstatning ved personskade er blitt et spesialisert fagfelt. Det er ingen tvil om at bistand fra advokat med solide kunnskaper innenfor erstatningsretten så og si alltid fører til et betydelig bedre erstatningsoppgjør enn uten slik advokatbistand.

Advokatene i Advokatfirmaet Tønset AS har omfattende erfaring innenfor personskadeerstatning og har hatt dette fagfeltet som spesialitet i mange år. Vi bistår skadelidte eller pårørende til å oppnå riktig erstatning fra de ansvarlige forsikringsselskapene, eller fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ved pasientskade. Vi har også bred erfaring med å føre erstatningssaker for domstolene.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer