Forsikringsoppgjør – Ulykkesforsikring – Skadeforsikring – Fritidsulykkeforsikring

Forsikringsrett

Advokatfirmaet Tønset AS bistår forsikringskunder/skadelidte i ulike typer tvister og spørsmål knyttet til forsikringsrett.

Det er mange problemstillinger som kan oppstå, men de vanligste spørsmålene er gjerne om en skade eller sykdomstilfelle er dekket av forsikringen eller ikke, og derigjennom om forsikringsselskapet har avslått forsikringsutbetaling på uriktig grunnlag.

Det er mange ulike typer forsikringsavtaler, men de mest sentrale forsikringsavtalene som privatpersoner tegner er reiseforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring og livsforsikring, samt villaforsikringer, boligforsikring, innboforsikring, hytteforsikring og båtforsikring.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til din forsikringsavtale, og vi skal hjelpe deg.

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer