Velkommen til Advokatfirmaet Tønset AS

VI HJELPER DEG GJERNE

Våre erfarne advokater yter juridisk bistand til privatpersoner, har fokus på faglig dyktighet, god juridisk rådgivning og tett oppfølging. Vi ser dine behov, og sammen finner vi de beste løsningene.

Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!

Arv og skifte

Arveforskudd
Dødsboskifte
Testament
Uskifte

Personskadeerstatning

Erstatningsutmåling
Pasientskade
Trafikkskade
Yrkesskade

Barnerett og barnevernrett

Barnefordeling
Barnevern
Samværsavtale

Familierett

Ektepakt
Samlivsavtale
Samlivsbrudd
Skilsmisseoppgjør

Bistandsadvokat

Fornærmede
Kontoret for Voldsoffererstatning
Oppreisning
Straffesaker

Trygderett/NAV

Arbeidsavklaringspenger
Dagpenger
Uføretrygd
Sykepenger

Fast eiendom

Eiendomstvister
Mangler
Nabotvister

Forsikringsrett

Forsikringsoppgjør
Fritidsulykkeforsikring
Skadeforsikring
Ulykkesforsikringer

Arbeidsrett

Oppsigelse
Avskjed
Arbeidsavtale
Arbeidskonflikter

Utlendingsrett

Asyl
Arbeidstillatelser
Utvisning
Statsborgerskap

Strafferett

Forsvarer
Anmeldelse
Varetektsfengsling
Straffeforfølgelse

Velkommen til Advokatfirmaet Tønset AS

Om oss

Advokatfirmaet Tønset AS holder til i hyggelige lokaler midt i Lillestrøm sentrum. Firmaets advokater har lang og bred erfaring. Vi yter juridisk bistand til privatpersoner, og til små og mellomstore bedrifter.

Som klient i Advokatfirmaet Tønset AS, skal du føle deg godt ivaretatt, og være sikker på at du mottar god juridisk bistand. Advokatene etterstreber å arbeide effektivt med saken din, gi deg tett oppfølging og være tilgjengelig. Vi bistår klienter over hele Norge.

Kontakt oss