Testament – Dødsboskifte – Uskifte – Arveforskudd

Arv og skifte

Et arveoppgjør eller et skifteoppgjør involverer ofte store verdier og er viktig for privatøkonomien. Videre foregår arv- og skifteoppgjør mellom mennesker som ofte er i nære relasjoner. Kompliserte familieforhold kan kanskje gjøre det ennå vanskeligere. Det er mange hensyn som skal ivaretas, og derfor mange grunner til at et arveoppgjør eller et skifteoppgjør bør gå riktig for seg.

Våre advokater har bred erfaring med arveplanlegging og arveoppgjør. Ved arveplanlegging kan vi for eksempel hjelpe deg med å opprette testament, endre et testament du allerede har, eller hjelpe deg å gjennomføre et arveforskudd.

Videre kan advokatene i Advokatfirmaet Tønset AS bistå under selve arveoppgjøret eller skifteoppgjøret. Vi har gjentatte ganger vært testamentsfullbyrdere eller forestått hele dødsbooppgjør.

Advokatfirmaet Tønset AS holder gjerne arverettsseminarer der de viktigste hovedreglene om arverett gjennomgås. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette!

Våre advokater

Les mer
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer