Camilla Myhrer Abrahamsen

Advokat/partner/daglig leder

Advokat Camilla Myhrer Abrahamsen begynte i Advokatfirmaet Tønset i månedsskiftet april/mai 2018. Hun har nærmere 17 års erfaring fra utlendingsfeltet, både som saksbehandler, personalleder og nemndleder. Abrahamsen har også jobbet mye med barnefaglige spørsmål og har spesialfag i barnerett. I Advokatfirmaet Tønset vil hun blant annet jobbe med utlendingssaker, familierett, trygderett/NAV, barnefordeling, samlivsbrudd, arv/skifte og barnevernrett.

Personalia

Født: 1973
Mobil: 995 93 029
E-post: camilla@tonset.no

Utdanning

2011 Ledelse Handelshøyskolen BI, Oslo
2007 Særskilt spesialfag i barnerett Juridisk fakultet, UiO
2002 Særskilt spesialfag i utlendingsrett Juridisk fakultet, UiO
2002 Særskilt spesialfag i asyl-og flyktningrett Juridisk fakultet, UiO
2001 Cand.jur Juridisk fakultet, UiO

Arbeidserfaring

2019-          Advokat Advokatfirmaet Tønset AS
2018-2019  Advokatfullmektig Advokatfirmaet Tønset AS
2013-2018  Nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE)
2009-2013  Underdirektør i UDI
2007-2009  Seniorrådgiver i UDI
2001-2007  Saksbehandler i UDI

Arbeidsområder