Lise N. Mills

Advokat

Advokat Lise Noreen Mills begynte som advokat i Advokatfirmaet Tønset AS i januar 2024. Hun jobber hovedsakelig med barnevernrett, barne- og familierett, strafferett, helserett, arbeidsrett, generell forvaltningsrett og tilgrensende saksområder. Lise er også foredragsholder, med særlig fokus på barnevern-, familie- og forvaltningsrett.

Lise kommer fra Kommuneadvokaten i Lillestrøm. Hun har blant annet arbeidet med saker for barnevernstjenesten, helse- og omsorgstjenestene for barn og voksne, boligkontoret og har erfaring med ulike personalsaker. Hun har i en årrekke representert barnevernstjenesten i Barnevernsnemnda og i domstolene, og hatt fortløpende veiledning av saksbehandlere i enkeltsaker.

Lise har i flere år holdt foredrag og fagdager for kommunens ansatte og eksterne aktører. Hun har blant annet hatt oppdrag fra Bufdir, Bufetat, Oslo Met og Læringsnettverket på Nedre Romerike. Hennes juridiske kompetanse og tette samarbeid med offentlige tjenester, spesielt på barnevernsområdet, gjør at hennes foredrag får svært gode tilbakemeldinger fra de som jobber i fagfeltet.

Lise er medlem av Den norske advokatforeningen.

Personalia

Født: 1967
Mobil: 993 59 250
E-post: lise@tonset.no

Utdanning

2011 Advokatbevilling
2000 Helserett spesialfag
1996 Can.jur. Universitetet i Bergen, spesialfag EØS rett

Arbeidserfaring

2024 –                 Advokat i Advokatfirmaet Tønset AS
2007 – 2023       Kommuneadvokaten i Lillestrøm
2007 – 2023       Advokat Barn- og familier i Skedsmo kommune
2009 – 2011       Advokatfullmektig i Kindem & Co
2008 – 2009       Advokatfullmektig i Salomon Johansen
1998 – 2007        Jurist i Rælingen kommune ved Boligkontoret
1998 – 2007        Jurist i Rælingen kommune ved Helse- og sosialtjenesten
1997 – 1998        Jurist i Kommunal- og regionaldepartementet
1994 – 1996        Jurist i i Kreditkassen Bank ved depotavdelingen

Arbeidsområder