Lise kommer fra Kommuneadvokaten i Lillestrøm. Hun har blant annet arbeidet med saker for barnevernstjenesten, helse- og omsorgstjenestene for barn og voksne og boligkontoret. Hun har i en årrekke representert barnevernstjenesten i Barnevernsnemnda og i domstolene, og hatt fortløpende veiledning av saksbehandlere i enkeltsaker.

Lise er også en meget dyktig foredragsholder og har i flere år holdt foredrag og fagdager for kommunens ansatte og eksterne aktører. Hun har blant annet hatt oppdrag fra Bufdir, Bufetat, Oslo Met og Læringsnettverket på Nedre Romerike. 

Hos oss vil hun hovedsakelig jobbe med barnevernrett, barne- og familierett, strafferett, helserett og arbeidsrett.

Les mer om Lise her.

Vi gleder oss over å ha Lise med på laget!

Ta gjerne kontakt med Lise direkte, enten pr. telefon 993 59 250 eller pr. e-post: lise@tonset.no