Det er ferietid og mange skal bruke egen bil på ferie i utlandet. Dersom bilen blir påkjørt av en utenlandsk bil, hvordan forholder jeg meg til det? Hvem erstatter bilen og hvem erstatter mine skader og utgifter? Og hva skjer hvis det er jeg som kjører på en annen bil i utlandet?

Europa:

Alle som eier bil i Norge, og ellers i Europa, er som hovedregel pålagt å tegne bilansvarsforsikring. Bilansvarsforsikringen etter norsk rett dekker «skade som motorvogner gjer». Det vil si at det gis erstatning for skade på både personer og ting som følge av en bilulykke, og forsikring for slik skade. Lovpålagt bilansvarsforsikring omfatter derved alle konsekvenser av en bilskade.

Det fjerde motorvognforsikringsdirektivet gjelder innenfor EU og EØS-land, og land som er medlem av Grønt kort-samarbeidet. Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring og kortet utstedes av ditt forsikringsselskap. Noen europeiske land krever at man medbringer Grønt kort. Blir man påkjørt i et EU-, EØS-land eller Grønt Kort land slipper man nå å forhold seg til ansvarlig bilselskap i utlandet. Forsikringsselskap som tilbyr bilansvarsforsikring er forpliktet til å ha en representant i hvert medlemsland innenfor EU, EØS og Grønt kort land, som kan behandle erstatningskravet på norsk, i Norge.

Dersom det inntreffer trafikkulykke i utlandet og du har registreringsnummer og bilens nasjonalitet er informasjonssenteret til Trafikkforsikringsforeningen i Norge forpliktet til å gi deg navnet på det forsikringsselskapet som har forsikret kjøretøyet. Informasjonssenteret kan også opplyse om hvem som behandler skadesaker på vegne av det utenlandske forsikringsselskapet. Dersom ansvarlig bil er fra et annet land kan man velge skadestedets lovgivning fremfor norsk bilansvarslov, dette bør i så fall vurderes nøye. Man kan ikke benytte deler av den utenlandske og deler den norske, eller senere bytte.

Ved trafikkulykker er man ikke forpliktet til å fylle ut felles skademeldingsskjema, men det kan være en fordel fordi det er greit å avklare om man har en felles forståelse av hendelsesforløp og ikke minst hvem som har ansvar. Dersom man er uenig i noe, skriver man dette på sin egen skademelding. Det er ikke et krav at begge parter skal signere på en felles skademelding. Dersom partene er uenig i hvem som er ansvarlig for skaden er det forsikringsselskapene seg imellom som avklarer dette.

Husk at dersom du bruker en digital skademelding, for eksempel via NAF.no, er du likevel ansvarlig for selv å sende den til ditt forsikringsselskap for videre behandling. De fleste forsikringsselskap har direkte digital skademelding via sin hjemmeside.

Skademeldingen må definere hva som er skade på bil og hva som er skade på person. Erstatning for skade på bilen betinger blant annet at det foreligger en takst. Må bilen settes inn på verksted i utlandet som følge av en trafikkulykke vil takst og reparasjonsutgiftene, slik at bilen kommer i samme stand som før ulykken, være dekningsmessig. Forsikringsselskapet kan også bestemme at bilen skal fraktes til Norge for takst og reparasjon, eller kondemnering her hjemme. Da vil forsikringsselskapet betale bilfrakten, med fradrag av sparte utgifter til for eksempel drivstoff og bompenger. Merutgifter til hjemreise med fly eller leiebil vil være dekningsmessig fra forsikringsselskapet. Det er hensiktsmessig å alltid ha dialog og forhåndsavtale med forsikringsselskapet om denne type merutgifter. Er skaden moderat og kan repareres slik at bilen blir i kjørbar stand med kun en liten forsinkelse, er det kun denne ekstrakostnaden som vil være dekningsmessig og ikke flyreise hjemreise for hele familien dersom det ikke er nødvendig. Hva som er rimelig og nødvendige ekstrautgifter bør derfor avklares med forsikringsselskapet på forhånd.

Personskade skal alltid meldes til forsikringsselskapet og det er ansvarlig bilselskap, eller dennes representant i Norge, som skal behandle skadesaken.

Skadelidte etter en trafikkulykke har rett til å få erstatning for varig medisinsk invaliditet og økonomisk tap.

USA og andre land enn Europa

Når reisen ikke starter og slutter i Norge er alternativet leiebil eller å kjøpe bil i et annet land. Norsk bilansvarslov gjelder da ikke. Forsikringer må tegnes og den enkelte må vurdere hvilke behov de har. Det anbefales å nøye sette seg inn i landets regelverk og tegne forsikringer som fullt ut dekker det ansvar man kan bli påført ved skade på andre, skade på seg selv med dertil innleggelse på sykehus, behandlingsutgifter i utlandet og hjemreise, samt påfølgende økonomisk tap, varig medisinsk invaliditet og utgifter. Kostnader som samlet sett kan bli enorme.

Huskeliste for bilferie i utlandet:

 • Nødnummer i Europa 112. Nødnummer i USA 911,
 • Ha med sertifikat, pass og forsikringsavtalenummer, gjerne også som passordbeskyttet pdf for elektronisk oversendelse,
 • Skademeldingsskjema eller logg deg inn på eget forsikringsselskap for digital skademelding,
 • Fordel med medlemskap i NAF, KNA, FALCK, etc.
 • Noter/ta bilde av registreringsnummer og nasjonalitet på bilen som er ansvarlig skadevolder, skaff mest mulig dokumentasjon,
 • Navn på forsikringsselskapet og forsikringsavtalenummer til bilen som er ansvarlig for skaden
 • Kontaktinformasjon til personen som kjørte bilen som er ansvarlig for skaden,
 • Kontaktinformasjon til den som er utpekt av skadevolders ansvarlige bilselskap til å behandle erstatningskravet i Norge,
 • Kontaktinformasjon til vitner,
 • Kontaktinformasjon til politi hvis til stede på ulykkesstedet,
 • Bekreftelse fra sykehus, lege, dersom undersøkelse og behandling,
 • Spar på alle kvitteringer som er knyttet til utlegg som har sammenheng med skaden,
 • Reiseforsikring og Europeisk helsetrygdkort.

Advokatens råd:

Blir du utsatt for en trafikkulykke, kontakt advokat!

Advokat Ruth Nying Frøland

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på tlf.: 40 00 36 60 eller post@tonset.no. Du kan også ta kontakt med Ruth direkte på tlf.: 481 15 290 eller ruth@tonset.no

Vi hjelper deg gjerne!