Advokat Camilla Myhrer Abrahamsen har laget podcast!

Advokat Camilla Myhrer Abrahamsen har på oppdrag fra Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet laget en podcast om barnets beste på utlendingsfeltet sammen med professor Elisabeth Gording Stang. Lytt gjerne på podcasten her