Advokat Camilla Myhrer Abrahamsen har på oppdrag fra Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet laget en podcast om barnets beste på utlendingsfeltet sammen med professor Elisabeth Gording Stang. Lytt gjerne på podcasten her