Gir smitte av Covid-19 på arbeidsplassen rett til erstatning? Får du erstatning om du skader deg på hjemmekontoret?

Hva skjer hvis du skader deg på jobb – hvilke rettigheter har du? Og hvilke plikter har din arbeidsgiver? Lovpålagt yrkesskadeforsikring Arbeidsgiver er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, dette gjelder uansett hva slags virksomhet man arbeider i. Arbeidergiver, eieren av [...]