Når har du rett på bistandsadvokat?

Som fornærmet i en straffesak kan du ha rett på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Du har automatisk rett på oppnevnt bistandsadvokat i blant annet saker som gjelder; mishandling i nære relasjoner voldtekt og andre seksuallovbrudd brudd på oppholds- og [...]