Hva gjør jeg når arbeidsgiver ikke utbetaler lønn?

Når du begynner i en jobb plikter arbeidsgiver å utstede en arbeidsavtale. Dine rettigheter og plikter, som blant annet krav på lønn, skal fremgå av arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøloven stiller krav til hva en arbeidsavtale skal inneholde, herunder krav til informasjon om [...]