SAKKYNDIGHET I FORELDRETVISTER – BEHOV FOR KVALITETSKONTROLL

Enkelte trenger rettens hjelp for å finne en løsning på spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og/eller samvær for felles barn.  Ofte oppnevnes det en sakkyndig psykolog som gis et mandat i forbindelse med saken for å bistå retten. Den sakkyndige [...]