Vi gratulerer vår kjære kollega, Anne-Kjersti Klingsheim, med advokatbevilling og stilling som fast advokat hos oss! I løpet av kort tid oppfylte hun prosedyrekravet og det er en glede å ha henne med på laget.