Advokat Lene Tønset er utnevnt som fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Vi gratulerer vår dyktige kollega Lene Tønset med tildeling av verv som fast bistandsadvokat ved Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett! Ved tildelingen har domstolen vektlagt faglig dyktighet og personlig egnethet. Som bistandsadvokat arbeider Lene Tønset blant annet med [...]