Omsorgsovertakelse – hva har foreldrene krav på?

Advokatene hos Advokatfirmaet Tønset har en månedlig spalte i Romerikes blad hvor våre advokater svarer på juridiske spørsmål fra RBs lesere. Nedenfor kan du lese artikkelen hvor advokat Camilla Myhrer Abrahamsen svarer på spørsmål om omsorgsovertakelse. Har du spørsmål? Send [...]