Det er med stor glede Advokatfirmaet Tønset AS kan meddele at advokat Ruth Nying Frøland og advokat Camilla Myhrer Abrahamsen er tatt opp som partnere i firmaet fra og med 1. januar 2020. De vil sammen med advokat Lene Tønset utgjøre selskapets ledertrio. Abrahamsen vil fungere som selskapets daglig leder.

Frøland har lang erfaring som advokat. I Advokatfirmaet Tønset vil hun i det vesentlige arbeide med familierett/foreldretvister, barnevern og personskade yrkesskade/trafikkskader, samt bistandsadvokatoppdrag/forsvarer.

Abrahamsen har lang fartstid fra offentlig forvaltning. I Advokatfirmaet Tønset vil hun i det vesentlige arbeide med familierett/foreldretvister, barnevern, arv, arbeidsrett, utlendingsrett og bistandsadvokatoppdrag.

Tønset har bred erfaring innen erstatnings- og forsikringsrett. Hun har også arbeidet mye som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Det samme gjelder innen arverett med blant annet dødsboskifte og uskifte, samt innen familierett, barnerett og trygderett.

Les mer om våre fagområder og de enkelte advokatenes kompetanse her.