Vi vokser og har gleden av å meddele at vi har fått en ny polsktalende advokatfullmektig med på laget!

Den 14. februar startet advokatfullmektig Zaneta Izabela Baczkowska hos oss. Izabela har master i Rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om bankers ansvar ved misbruk av BankID i nære relasjoner. Hun har spesialisert seg i kontraktsrett, forhandlinger, personvern og helserett. Ved siden av studiene har hun vært frivillig i Gatejuristen og Ung økonomi hvor hun arbeidet med problemstillinger i grenseland mellom juss og økonomi. Izabela har også jobbet i Forbrukerrådet med veiledning i kjøps- og kontraktsrett, avtalerett og husleierett.

Hos oss vil hun blant annet jobbe med familierett, trygderett/NAV, barnevern, arbeidsrett, erstatningsrett og påta seg oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Rozwijamy się i mamy przyjemność ogłosić, że wzmocniliśmy nasz zespól polsko mówiąca aplikantką prawna (advokatfullmektig)!

14 lutego dołączyła do naszego zespołu aplikantka prawna(advokatfullmektig) Zaneta Izabela Baczkowska. Izabela posiada tytuł magistra prawa z Uniwersytetu w Oslo, gdzie napisała pracę magisterską na temat odpowiedzialności banków przy nadużyciu BankID(elektronicznego podpisu) w bliskich relacjach. Izabela ma specjalizacje w prawie umów, negocjacjach, ochronie danych osobowych i prawa do opieki zdrowotnej. Podczas studiów Izabela pracowała jako wolontariuszka w Gatejuristen i Ung økonomi, gdzie zajmowała się zagadnieniami z pogranicza prawa i ekonomii. Izabela pracowała również w Urzędzie Ochrony Konsumentów (Forbrukerrådet), gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie prawa kupna i sprzedaży, wykonywania i organizacji rzemiosła, prawa umów oraz prawa najmu lokali mieszkaniowych.

U nas będzie pracować miedzy innymi z prawem rodzinnym i socjalnym (Trygderett/NAV), prawem pracy, prawem odszkodowań i będzie się podejmować zleceń jako obronca oskarzonego i adwokat pokrzywdzonego w postępach karnych.pt