Dersom du selv ønsker å bestemme hvem som skal ivareta dine interesser når du av helsemessige grunner ikke lenger er i stand til det selv, bør du opprette en fremtidsfullmakt. Vi vil anbefale deg å opprette en fremtidsfullmakt allerede nå. Venter du til du faktisk trenger den, er det allerede for sent.

I en fremtidsfullmakt kan du gi noen du allerede kjenner og stoler på en fullmakt til å ivareta dine interesser når du ikke lenger er i stand til det selv på grunn av sinnslidelse (for eksempel demens), eller alvorlig svekket helbred. Kanskje ser du dette som en bedre ordning enn opprettelse av vergemål eller annen medvirkning fra Fylkesmannen.

Vi i Advokatfirmaet Tønset AS ser at stadig flere personer blir klar over den muligheten de har til å opprette en slik fremtidsfullmakt. De ønsker å gripe muligheten til å planlegge alderdommen, mens de fremdeles kan. Noen har allerede en ordning hvor for eksempel ett av barna har fullmakt til å handle mat, betale regninger, ha kontakt med helsevesenet osv. En slik fullmakt vil ikke lenger være gyldig dersom man skulle bli alvorlig dement, med mindre fullmakten er opprettet i tråd med bestemmelsene i vergemålsloven kapittel 10 om fremtidsfullmakter.

Du kan velge mellom å opprette to typer av fullmakter som får virkning som fremtidsfullmakt.

  1. For det første kan du opprette en fullmakt som skal gjelde straks fra det tidspunktet du oppretter den, men som også skal kunne fortsette å gjelde dersom du blir rammet av demens eller alvorlig svekket helbred. Dette kalles en vedvarende fullmakt.
  2. For det andre kan du opprette en fullmakt som kun skal gjelde fra det fremtidige tidspunktet du på grunn av sinnslidelse (som demens), eller alvorlig svekket helbred selv blir så svekket at du ikke kan ivareta dine egne interesser. Dette er en ren fullmakt.

Fra hvilket tidspunkt fullmakten skal gjelde, eller hvor vidtgående fremtidsfullmakten skal være, er opp til deg. Det er du selv som dikterer innholdet i din fremtidsfullmakt. Skal den du utpeker som fullmektig kun ha anledning til å disponere over dine kontoer, eller skal han/hun for eksempel også ha anledning til å selge din bolig dersom du flytter på sykehjem eller i omsorgsbolig? Deretter oppstår spørsmålet om pengene fra salget av boligen skal stå på din konto frem til din død, eller om hele eller deler av salgssummen skal kunne utbetales som forskudd på arv til dine arvinger. Ved at du på forhånd bestemmer over dette, kan du også hindre konflikter i familien rundt hva som skal gjøres med slike formuesgoder.

For at fremtidsfullmakten din skal være gyldig, er det viktig at den opprettes på riktig måte med blant annet vitner til signering. Ved opprettelse av fremtidsfullmakt stilles tilnærmet de samme formkravene som ved opprettelse av testament. Fylkesmannen kan stadfeste ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt. Stadfestelsen skal registreres i offentlige registre i samsvar med vergemålsloven § 77. En fremtidsfullmakt må stadfestes av Fylkesmannen før den kan brukes ved tinglysing av fast eiendom. Vi anbefaler at du søker bistand når du skal opprette en fremtidsfullmakt, slik at du er sikker på at fullmakten både får det innholdet som du ønsker, at den ikke kan misforstås, og at den er opprettet på riktig måte, slik at den er gyldig når den skal tre i kraft.

Artikkelen er skrevet av advokat Nina Oskarsson i Advokatfirmaet Tønset AS. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på tlf.: 40 00 36 60 eller post@tonset.no, eller Nina direkte på tlf.: 938 95 788 eller nina@tonset.no, dersom du trenger bistand med å opprette en fremtidsfullmakt. Vi hjelper deg gjerne!