Ustawowe ubezpieczenie od wypadków przy pracy

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od wypadków przy pracy dla swoich pracowników, dotyczy to niezależnie od rodzaju działalności w której pracujesz. Właściciel firmy, może również być pokryty ubezpieczeniem od wypadków przy pracy.

Jeżeli pracodawca zaniedba swój obowiązek i nie wykupi ubezpieczenia, poszkodowany pracownik będzie miał pomimo wszystko zagwarantowane prawo do odszkodowania za pośrednictwem stowarzyszenia ubezpieczeń od wypadków przy pracy, które z kolei skieruje roszczenia regresowe wobec pracodawcy. Jeżeli pracodawca jest bez środków, na szczęście nie dotyka to poszkodowanego.

Co obejmuje ubezpieczenie od wypadków przy pracy?

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy obejmuje wypadki i choroby, które występują w pracy; w godzinach pracy i podczas wykonywania pracy. Ubezpieczenie daje prawo do pełnego odszkodowania, niezależnie od tego czy ktoś ponosi winę za wypadek. Pełne odszkodowanie oznacza odszkodowanie za stratę finansową i trwałe inwalidztwo medyczne.

Strata finansowa oznacza utratę dochodu, która wynosi różnice między tym co NAV wypłaca w postaci zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego (AAP) i rent z tytułu niezdolności do pracy, a dochodami jakie byś miał/miała bez uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem w pracy. Pokryciu podlegają również naliczone i przyszłe wypadki, które są bezpośrednio związane z wypadkiem.

Koszty pomocy prawnej są pokrywane, to są uzasadnione i niezbędne wydatki które są bezpośrednio związane z wypadkiem i muszą zostać zwrócone przez firmę ubezpieczeniową.

Trwałe inwalidztwo medyczne to orzeczenie lekarskie, według którego uraz musi być trwały i znaczący, tj. co najmniej 15% uszczerbku na zdrowiu.

Musi istnieć związek przyczynowy między wypadkiem a stratą. To na Tobie, jako poszkodowanym, spoczywa ciężar udowodnienia, że ​​doszło do urazu w zakresie ubezpieczenia i musisz udokumentować swoją stratę finansowa.

Skontaktuj się z lekarzem. Skontaktuj się z prawnikiem. Zbieraj paragony.

Pracownik

Musi zostać wykazane zatrudnienie, żeby uzyskać status pracownika. Zatrudnienie ma formalnie być regulowane w umowie o prace, gdzie również ma być określony zakres pracy i wykonywanych zadań, gdzie jest miejsce pracy i jaki jest czas pracy, aczkolwiek nie ma wymogu o załączenie umowy o prace zgłaszając wypadek przy pracy. Wielu pracodawców, niestety niechlujnie podchodzi do sporządzenia umów o pracę, lecz nie zmienia to faktu ze zatrudnienie jest w pełni ważne.

Co to jest wypadek w pracy?

«Wypadek w pracy» jest definiowany jako nagłe nieoczekiwane zdarzenie zewnętrzne, które leży poza zwykłymi ramami pracy, lub zdarzenie zewnętrzne które powoduje obciążenie, które jest nadzwyczajne w stosunku do tego, co jest normalne w danej pracy. Malarz, który spada z rusztowania w wyniku awarii strukturalnej, jest klasycznym nagłym i nieoczekiwanym wypadkiem w pracy, podczas gdy nauczyciel gimnastyki który naciągnie/przesili mięśnie demonstrując ćwiczenie, nie stanowi nagłego zdarzenia zewnętrznego ani obciążenia, które leży poza tym, co jest normalne w pracy nauczyciela gimnastyki.

Co to jest choroba wywołana przez prace?

Choroba wywołana przez prace to choroba wynikająca ze szkodliwego wpływu środowiska pracy. Zatwierdzane są tylko tak zwane «choroby z listy». To ustawodawca w formie rozporządzenia uchwalił, które choroby są zatwierdzone jako choroby zawodowe, stąd termin «choroby z listy».  Od 1 marca 2020 r. Covid-19 został wpisany na listę chorób zawodowych, zapewniając tym samym prawa personelu medycznego i innych specjalistów narażonych na ryzyko zakażenia. Kiedys POChP i urazy związane z używaniem rozpuszczalników były często reprezentowane w przypadkach chorób wywołanych przez prace, ale surowe przepisy dotyczące środowiska pracy z czasem doprowadziły do redukcji tego rodzaju chorób.

Czym są «godziny pracy» i ”miejsce pracy” – w czasie korony?

Zasadniczo godziny pracy to czas, w którym jesteś w miejscu pracy. Szkody powstałe w wyniku podróży do i z pracy powstają poza godzinami pracy i nie są objęte ubezpieczeniem od wypadków przy pracy.

Pracownicy, którzy pracują z domu, z powodu korony lub w wyniku innej umowy, są nadal objęci ubezpieczeniem od wypadków przy pracy.

Wskazówki dla pracodawcy: możesz wykupić dobrowolne rozszerzone ubezpieczenie, które będzie obejmowało wypadki w drodze do i z pracy.

Wypadek «podczas pracy»

Wymogiem jest również, że wypadek musi wystąpić w trakcie wykonywania pracy dla pracodawcy. Jeśli wypadek wystąpi podczas pracy prywatnej wykonywanej w godzinach pracy, wypadek nie zostanie pokryty.

Pamiętaj, aby zgłosić wypadek!

Jak najszybciej zgłoś wypadek do firmy ubezpieczeniowej zajmującej się wypadkami przy pracy. Napisz dodatkowe wyjaśnienie wypadku i poinformuj o świadkach.

Wyślij raport o wypadku(skademelding) do NAV-u. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych zawiera również przepisy dotyczące wypadków przy pracy, między innymi HELFO płaci za koszty leczenia po zatwierdzonym wypadku przy pracy i masz prawo do odszkodowania w przypadku trwałej niezdolności do pracy/urazu wynoszacej co najmniej 15%, oraz że masz prawo do renty inwalidzkiej, jeśli zdolność do zdobycia własnego dochodu zostanie zmniejszona o co najmniej 30% w wyniku wypadku przy pracy.

Sprawdź również czy masz własne polisy ubezpieczeniowe, które zapewniają ochronę przed wypadkiem lub niepełnosprawnością.

Główna umowa zbiorowa (Hovedtariffavtale)

Pracownicy pracujący dla państwa lub gminy(kommune) mają specjalne korzyści przez główna umowę zbiorowa, które mogą zapewnić lepsze rozliczenie odszkodowania niż zasady zawarte w ustawie o ubezpieczeniu od wypadków przy pracy. Jeśli masz ubezpieczenie zarówno w ramach głównej umowy zbiorowej, jak i ubezpieczenia od wypadków przy pracy, masz prawo do odszkodowania, które daje najwyższą wypłatę.

Autor: adwokat Ruth Nying Frøland i aplikantka prawna Zaneta Izabela Baczkowska.

Zapraszamy do niezobowiązującej rozmowy pod numerem telefonu: +47 40 00 36 60 lub post@tonset.no, bądź bezpośredniego kontaktu z Izabela pod numerem telefonu: +47 99 89 33 37 lub izabela@tonset.no.