Nina Oskarsson 2020-02-27T14:59:19+00:00

Nina Oskarsson

Advokat

Nina Oskarsson begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS i 2013. Hun har en master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave om bevisverdien av dommeravhør av barn. Hun spesialiserte seg innenfor barnerett og barnevernrett. Ved siden av studiet har Nina arbeidet med juridiske problemstillinger i Statens jernbanetilsyn.

Nina arbeider hovedsakelig med barnerett, barnevernrett, arv og familie, trygderett/NAV, og påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat.

Språk: Engelsk og spansk

Personalia

Født: 1983
Mobil: 938 95 788
E-post: nina@tonset.no

Utdanning

2013  Master i Rettsvitenskap
2006  Bachelor i Kultur- og samfunnsfag

Arbeidserfaring

2016 –                   Advokat i Advokatfirmaet Tønset AS
2013 – 2015         Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS
2012 – 2013         Førstekonsulent i Statens jernbanetilsyn

Arbeidsområder