Zaneta Izabela Baczkowska

Advokatfullmektig

Zaneta Izabela Baczkowska begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS i februar 2022. Hun er spesielt interessert i digitalt identitetstyveri, og har skrevet masteroppgave om bankers ansvar ved misbruk av BankID i nære relasjoner. Izabela har under studiene vært frivillig i Gatejuristen og Ung økonomi hvor hun har bistått klienter med å ivareta sine rettigheter i grenseland mellom juss og økonomi. Izabela har tidligere også jobbet i Forbrukerrådet med veiledning av forbrukere og næringsdrivende i avtalerett, kjøps- og kontraktsrett og husleierett.

I Advokatfirmaet Tønset vil hun blant annet arbeide med barnerett, barnevernsrett, familie- og arverett, trygderett, erstatningsrett, arbeidsrett og påta seg bistandsadvokatoppdrag.

Språk: Engelsk, polsk og russisk (grunnleggende)

Personalia

Født: 1992
Mobil: 413 86 658
E-post: izabela@tonset.no

Utdanning

2021  Master i Rettsvitenskap UiO

2016  Jus USN

2014  Økonomi og ledelse HiOA

Arbeidserfaring

2022 –                     Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Tønset AS
2021 – 2022           Saksbehandler Gatejuristen
2019 – 2022           Førstekonsulent i Forbrukerrådet
2019 – 2020           Saksbehandler Ung økonomi i Gatejuristen
2011 – 2012           Prosjektmedarbeider i Forbrukerrådet

Arbeidsområder