Camilla Myhrer Abrahamsen 2019-12-03T15:55:40+00:00

Camilla Myhrer Abrahamsen

Advokat

Advokatfullmektig Camilla Myhrer Abrahamsen begynte i Advokatfirmaet Tønset i månedsskiftet april/mai 2018. Hun har nærmere 17 års erfaring fra utlendingsfeltet, både som saksbehandler, personalleder og nemndleder. Abrahamsen har også jobbet mye med barnefaglige spørsmål og har spesialfag i barnerett. I Advokatfirmaet Tønset vil hun blant annet jobbe med utlendingssaker, familierett, trygderett/NAV, barnefordeling, samlivsbrudd, arv/skifte og barnevernrett.

Personalia

Født: 1973
Mobil: 995 93 029
E-post: camilla@tonset.no

Utdanning

2011 Ledelse Handelshøyskolen BI, Oslo
2007 Særskilt spesialfag i barnerett Juridisk fakultet, UiO
2002 Særskilt spesialfag i utlendingsrett Juridisk fakultet, UiO
2002 Særskilt spesialfag i asyl-og flyktningrett Juridisk fakultet, UiO
2001 Cand.jur Juridisk fakultet, UiO

Arbeidserfaring

2013-2018   Nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE)
2009-2013   Underdirektør i Utlendingsdirektoratet (UDI)
2007-2009   Seniorrådgiver UDI
2001-2005   Saksbehandler UDI

Arbeidsområder