Sofia Johnsen Elmkhantar

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Sofia Johnsen Elmkhantar begynte i Advokatfirmaet Tønset AS den 1. februar 2021. Hun har en master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om fornærmedes rettigheter før og under etterforskning i straffesaker. Ved siden av studiet arbeidet Sofia som frivillig for Rettighetstelefonen drevet av Mental Helse Ungdom, hvor hun bistod med juridisk rådgivning. Sofia har også arbeidserfaring fra NAV Klageinstans som saksbehandler i forbindelse med dagpengesøknader. Hun har videre erfaring fra Namsfogden i Oslo, hvor hun arbeidet med å avholde utleggsforretninger.

Personalia

Født: 1989
Mobil: 986 95 569
E-post: sofia@tonset.no

Utdanning

2020 Master i Rettsvitenskap, UiO

Arbeidserfaring

2021-             Advokatfullmektig Advokatfirmaet Tønset AS
2020-2021    Namsfullmektig i Oslo Politidistrikt
2020-2020    Førstekonsulent NAV Klageinstans Oslo og Akershus
2019-2021    Rettighetstelefonen (Mental Helse Ungdom) som frivillig

Arbeidsområder