Anne Merete Evenrud

Advokat

Advokat Anne M. Evenrud begynte i Advokatfirmaet Tønset AS i juni 2019. Hun har 15 års erfaring med strafferett, både som politiadvokat i Romerike politidistrikt og i Kripos, og som konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter. Evenrud har bred erfaring innenfor hele det strafferettslige området, og har særskilt kompetanse innenfor vold- og sedelighetssaker. Hun har også arbeidet som dommerfullmektig.

I Advokatfirmaet Tønset AS vil hun blant annet arbeide med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, samt med rettsområdene arbeidsrett, familierett, trygderett/NAV, samlivsbrudd, foreldretvist, arv/skifte og barnevernrett.

Personalia

Født: 1969
Mobil: 990 10 802
E-post: anne@tonset.no

Utdanning

1999 Cand.jur Juridisk fakultet, UiO
1991 Psykologi grunnfag og mellomfag,  UiO

Arbeidserfaring

2014-2019  Politiadvokat, Kripos
2011-2013  Konstituert statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter
2010-2011  Dommerfullmektig, Glåmdal tingrett
2003-2014  Politiadvokat, Romerike politidistrikt
1999-2003  Rådgiver(/førstekonsulent), Utlendingsdirektoratet
1997-1998  Saksbehandler som student, Juridisk rådgivning for kvinner

Arbeidsområder